• cz
  • en
  • ru
776 225 564
  • První

О нас

    Компания «BOOLER INVEST LTD», благодаря опыту своего учредителя Компании «BOOLER DIAMONDS LLC», которая работает на рынке бриллиантов уже более восьми лет, удалось совместить потенциал бриллианта, консервативного, слабо ликвидного, но стабильного и надежного инвестиционного инструмента, с инвестированием финансовых средств на товарных рынках.  В результате получился инвестиционный продукт, в виде Гарантированной бриллиантовой Облигации (ГБО). Эти облигации имеют 100 % гарантию возврата инвестированных в их покупку финансовых средств по истечению установленного срока, а также фиксированный доход в размере 5 % годовых. 


  Продукт ориентирован на средне и долгосрочное инвестирование финансовых средств, начиная от пяти лет и более. Это означает, что продукт предназначен для клиентов, которые хотят обеспечить себя после окончания трудовой деятельности и выхода на пенсию, или тех, которые хотят инвестициями в облигации, обеспечить будущий доход для своих детей, или тех, кто просто хочет часть своего настоящего дохода инвестировать долгосрочно и одновременно с гарантией. Гарантией инвестиций вложенных в покупку облигаций (ГБО), является их обеспечение сертифицированными бриллиантами, оптовая цена которых (Rapaport Diamond Report на день подписания договора) будет равна вложенным средствам в соответствующей валюте. Каждый бриллиант будет привязан к конкретной облигации договором и передан инвестору на хранение до наступления срока погашения облигации.


    Привлеченные Компанией «BOOLER INVEST LTD» средства от выпуска облигаций, будут применяться командой лицензированных профессиональных специалистов при совершении сделок на товарных рынках и рынках ценных бумаг. Причем предпочтение будет отдаваться только низко рискованным сделкам.

NOVINKY

S radostí oznamujeme,že v řádněm termínu byly vyplaceny k 1.2.2018 ůroky z emise Dluhopis BOOLER INVEST limited 0217. K témuž datu byla vydána nová emise BOOLER INVEST limited na speciální vyžádání polského zastoupení. Již před loňskými vánocemi naše mateřská společnost začala s velkoobchodní činností v oblasti prodeje šperkových a investičních diamantů v české republice,následovat bude Polsko,Slovensko,a postupně další evropské země včetně Moldávie a Ukrainy. Tímto bych rád uvedl ,že výše zmíněný BOOLER DIAMONDS Llc je na světovém trhu s diamanty již rovných 10 let,a spolupracuje s největšími manufakturami,členy diamantových burz v izraeli a indii. Ještě bych se rád omluvil za přetrvávající nefunkčnost naší osmistovkové telefonní linky.Máme neustálé problémy s komunikací s operátorem,a bohužel se nám je zatím nepodařilo vyřešít.Občas funguje,občas nikoliv.Takže v případě nouze použijte prosím ostatní kontakty.Díky za pochopení.

Petr Bulíř - ředitel

"Naučili jsme vydělávat hodnotu uloženou v diamantech"

Expert hodnocení a oceňování broušených diamantů .Studoval v Moskvě na Gemologickém institutu GRUMM,od roku 1997 zastupoval několik zahraničních společností ze španělska,U.S.A. a Velké Británie.Obchodně spolupracuje s třetí největší izraelskou manufakturou na diamanty,členem diamantové burzy.

Kontaktujte nás